Stichting OpenDoor heeft een aantal keurmerken en certificeringen.

Open Door heeft sinds 2017 het keurmerk Blik op Werk
Het Keurmerk verschaft inzicht in de kwaliteit van de dienstverleners die ervoor zorgen dat mensen weer maatschappelijk meedoen.

Kortom: het is één Keurmerk voor de hele markt; eenduidig en overzichtelijk.  Cliënten, klanten, werknemers, cursisten of kandidaten en opdrachtgevers kunnen aan de hand van het Keurmerk bewuster kiezen met welke dienstverleners zij contracten afsluiten, want dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk onderscheiden zich van bedrijven zonder Keurmerk.                                


Stichting OpenDoor heeft een ANBI-certificering

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Stichting OpenDoor heeft een WTZI-certificering
Zorginstellingen hebben een toelating nodig wanneer zij zorg willen aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg voor vergoeding in aanmerking komt moeten aan bepaalde eisen voldoen. In de Wet Toelating Zorginstellingen zijn deze eisen vastgelegd. De wet stelt voornamelijk eisen aan ‘goed bestuur’.