Bijzonder blij zijn wij bij Stichting OpenDoor om te kunnen melden dat onze collega Lotte Twaalfhoven (23) haar diploma heeft behaald en nu officieel forensisch orthopedagoog is! Wij feliciteren Lotte van harte en zijn erg trots op haar. We hebben haar gevraagd of ze iets meer wil vertellen over haar studie en de dingen die ze gaat en blijft doen voor Stichting OpenDoor.

‘Ik ben van huis uit pedagoog, maar wilde graag nog doorstuderen. Ik had op 15 jarige leeftijd bedacht dat ik eerst pedagoog wilde worden, omdat ik wilde leren omgaan met mensen en jongeren met een opvoedvraag. Pas daarna wilde ik de universiteit gaan doen. Tijdens mijn hbo-opleiding ben ik met OpenDoor in contact gekomen als stageplaats. Als 18 (en later 19-) jarige begeleider heb ik ontzettend veel geleerd bij OpenDoor. Na die stage ben ik niet meer bij OpenDoor weg gegaan.

Tijdens het werken bij OpenDoor heb ik  echt een voorliefde voor de (complexe) doelgroep van OpenDoor ontwikkeld. Daarom ben ik Forensische Orthopedagogiek gaan studeren. Ik wilde meer weten van de interessante jongeren die bij OpenDoor rondliepen. Ook wilde ik meer leren over hoe ik deze jongeren zou kunnen helpen (zélfs als ze zelf niet eens op hulp zitten te wachten). Ik heb mezelf aangemeld op de Universiteit van Amsterdam en heb daar heel veel over de problematiek die om het ingrijpen van justitie vraagt (zoals criminaliteit maar ook ernstige mishandelingen etc.) geleerd. Ik heb de opleiding afgerond en ben nu ‘forensisch orthopedagoog’, kortom: iemand die mensen kan opvoeden (of opvoeders kan helpen) in hele complexe situaties waarin de rechter ingegrepen heeft.

Ik werk momenteel op twee plaatsen: bij Stichting OpenDoor en ook nog op een Amsterdamse polikliniek waar jongeren in de specialistische GGZ worden behandeld met psychiatrische stoornissen. Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat ik  veel kennis opdoe en uiteindelijk een steentje bij hoop te dragen in het traject van onze deelnemers. Dit kan in de breedste zin van het woord: in direct contact met de deelnemers, ondersteuning bieden in het regelen van financiering voor onze deelnemers, maar ook door met collega’s over situaties na te denken.”

Voor Stichting OpenDoor is het zeer prettig om een kundige, enthousiaste expert in te kunnen zetten voor tal van complexe vraagstukken rondom onze talenten en om ons team nog verder te professionaliseren, bijvoorbeeld tijdens super- en intervisiesessies waar Lotte het voortouw neemt. Wij hopen dat Lotte nog lang deel blijft uitmaken van ons team!