Stichting OpenDoor stelt zich graag kort aan u voor

OpenDoor bestaat uit een team van veelal HBO professionals die allen hun eigen expertise en persoonlijkheid hebben. De organisatie van de stichting OpenDoor is plat. Dit is een bewuste keuze zodat we snel kunnen schakelen, korte lijnen hebben en hierin de meeste flexibiliteit hebben naar de opdrachtgever en de deelnemers. Met gebundelde krachten en een eigenzinnige blik streeft het team van OpenDoor ernaar dat jongeren niet tussen de wal en het schip vallen en zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

De uitvoering vindt grotendeels plaats op met zorg uitgekozen plekken in West-Brabant. Zo hebben locaties in:

-Roosendaal ( locatie EGR, locatie De Bergspil en locatie Sportpark Vierhoeven)
-Kruisland
-Huijbergen
-Bosschenhoofd
-Standdaarbuiten (in voorbereiding)

Daarnaast vinden er ook activiteiten op andere locaties plaats. OpenDoor onderneemt haar activiteiten aanvullend op, en in nauwe samenwerking met bestaande hulpverleningsinstanties, vanuit diverse disciplines.

Onze missie
Wij ondersteunen maatschappelijke organisaties om te bereiken dat jongeren met een multicomplexe problematiek weer sociaal aanvaardbaar participeren in de maatschappij. Dit doen wij door continue begeleiding, monitoren, corrigeren, motiveren en activeren op het niveau van onze jongeren.

Doelstelling
Met onze begeleiding, coaching, training, scholing en activiteiten verhogen we de zelfredzaamheid van onze jongeren die specifieke zorg nodig hebben. Vaak zijn ze nog niet schoolrijp, hebben ze geen startkwalificatie, geen werk en dus een grote achterstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens het werken met onze jongeren maken we gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix en een wetenschappelijk onderbouwde scan, waarbij we vooral kijken naar de talenten van onze jongeren en niet naar de beperkingen.

Opdrachtgevers
We hebben veel verschillende opdrachtgevers waarmee we succesvol samenwerken. Deze samenwerking varieert van scholen (Voortgezet Onderwijs, Middelbaar Beroeps Onderwijs of anderszins op maat), zorginstellingen tot aan gemeentelijke diensten en particulieren. Wij maken het verschil door snel te kunnen schakelen, korte lijnen te hanteren en de jongeren centraal te zetten.

Aanbod
Wij hebben een breed en gevarieerd aanbod waarbij we werken vanuit de talenten van onze jongeren. In zowel schoolse als niet-schoolse omgevingen werken we aan voorbereiding op de arbeidsmarkt of terugkeer naar school. Onderdelen van dit programma zijn onder andere: werken aan competenties, studievaardigheden, gedragsverbetering, hondentraining, creatieve workshops, trainingen Rots & Water, kookclinics, mountainbiken en nog vele andere activiteiten.

Een deel van het team van Stichting OpenDoor