Om een verder professionaliseringsslag te maken is er vorige week vrijdag 6 februari 2015 een dag van de kwaliteit georganiseerd. Samen met een delegatie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is er gekeken naar de werkprocessen binnen de stichting OpenDoor. Aan het einde van de dag zijn we uiteindelijk tot vier werkprocessen gekomen. De werkprocessen worden in de komende maanden verder uitgewerkt in een procesflow en de daarbij behorende documenten die men gebruikt tijdens de trajectbegeleiding. Te beginnen met Intensieve sociale activering. Meer info volgt binnenkort.