Het kwaliteitsjaarverslag 2015 kan ter inzage opgevraagd worden via mail@stichtingopendoor.nl