Bij Stichting OpenDoor zijn veel talenten uit de regio die voor een korte of lange tijd naar school gaan bij ons. Vaak omdat het op school niet zo lekker loopt en waarbij gedrag vaak een grote rol speelt. Onze gediplomeerde docent Aukje Schot en gedragsdeskundige Roel Stuifmeel stippelen samen met het talent, de school van herkomst en de ouder(s)/verzorger(s) een plan van aanpak uit en gaan aan de slag om gedragsverbetering en terugkeer naar de eigen school te realiseren. Samenspel met alle partijen is erg belangrijk en dus een speerpunt binnen onze visie.

De onderwijsgroep op locatie Roosendaal bestaat op dit moment uit 6 leerlingen die afkomstig zijn van Vmbo De SteenspilZuidWestHoek CollegePrinsentuin OudenboschGertrudiscollege RoosendaalHet aventurijn college Bergen op zoom en de Zwaaikom. Ook met vele andere scholen uit de regio werken wij regelmatig samen. Het niveau van onze talenten varieert van vmbo Basis tot en met vmbo TL.

In de ochtenden zijn talenten met schooltaken en 2 middagen gaan zij sporten. Belangrijke onderdelen bij gedragsverandering zijn moreel redeneren, de keten van boosheid en een sociale vaardigheidstraining. Stap voor stap werken we aan zaken als gedragsnuancering, omgaan met autoriteit en betere omgangsvormen.

In samenwerking met de scholen en elkaar bereiken we mooie resultaten. Aisha is bijvoorbeeld al weer 3 dagen in de week teruggekeerd naar haar eigen school, omdat ze grote stappen heeft gemaakt op gedragsgebied en haar irritatie naar anderen goed onder controle heeft. Ze heeft het goed naar haar zin en het gaat goed op school. Ook neemt ze deel aan het EX-change programma in Marokko.

Een ander goed voorbeeld is Femke die tot aan het einde van de zomervakantie bij ons onderwijs volgde. Zij is weer volledig begonnen op een school die beter aansluit bij haar niveau. Haar gedrag op school is nu goed, ze kan beter met haar boosheid omgaan en heeft geaccepteerd dat het niveau wat ze nu doet beter bij haar past.