Gemeentelijke sociale dienst Roosendaal

De afdeling sociale zaken is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

   SDW

   Met passie en inspiratie zetten de vrijwilligers en professionals van SDW zich in om het voor mensen met een ondersteuningsvraag mogelijk te maken te leven zoals zij dat willen. SDW ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met zowel lichte als complexe zorgvragen. Zij willen hun zelfstandigheid en talenten ontwikkelen en de vrijwilligers en professionals van SDW ondersteunen daarbij. Ondersteuning thuis als het kan en specialistisch op een locatie wanneer noodzakelijk. Met inzet van bijvoorbeeld de laatste technologische ontwikkelingen en/of in de vorm van service- of ruildiensten. Altijd vanuit het principe één cliënt, één plan.

     Juzt

     Een kind opvoeden en in een veilige omgeving laten opgroeien lijkt vanzelfsprekend. Maar soms lukt dat niet, om welke reden dan ook. Juzt helpt gezinnen in West-Brabant als de ontwikkeling van kinderen of jongeren in het geding komt.

       JTC

       Het Jan Tinbergen College is een voortgezet onderwijs school een leerling een kan instromen in de opleidingen Tweetalig VWO, VWO, HAVO en MAVO. In de brugperiode zijn er MAVO/HAVO-klassen en HAVO/VWO-klassen voor leerlingen met een dubbel advies die de kans krijgen om te laten zien welk niveau het beste bij hun past. Een mogelijkheid voor een leerling om zich te bewijzen dus. Het JTC haalt het beste uit een leerling.