• OpenDoor in het kort

OpenDoor biedt ondersteuning en begeleiding aan risicojongeren en jongeren in de leeftijd van 14 t/m 27 jaar om hen zelfredzaam te maken. Een belangrijke taak voor OpenDoor is het scheppen van voorwaarden die leiden tot (begeleid) werk, (praktijkgerichte) scholing of een andere zinvolle dagbesteding. Daarnaast vindt er aanvullende ondersteuning plaats aan andere hulpverlenende instanties, scholen, verenigingen en anderen die begeleiding bieden aan jongeren.

Aanbod
Wij staan voor een aanbod in scholing, de pedagogische hulpverlening, toeleidingstrajecten naar werk / loopbaanbegeleiding en hanteren korte communicatielijnen.
Door onze laagdrempeligheid, snelle screening bij aanmelding en adequate besluitvorming zijn er bij Open Door geen wachtlijsten.

Denken in mogelijkheden
OpenDoor gaat primair uit van de mogelijkheden die er te ontdekken zijn bij de jongeren en het bieden van oplossingen aan probleemsituaties. Door zorg en welzijn aan re-integratie te koppelen zet OpenDoor in dat opzicht vele stappen en gaan wij door daar waar anderen opgeven.

Visie
Onze visie is kinderen, die onze zorg nodig hebben, in liefde groot te brengen naar een evenwichtig bestaan. Wij vinden het belangrijk dat kinderen tevreden zijn met zich zelf, grip hebben op hun leven, inzicht hebben in hun beperking en vertrouwen hebben in hun mogelijkheden. Ons doel is dat ieder kind bij Open Door zich veilig voelt en wordt gestimuleerd in zijn of haar ontwikkeling.
Dit doen wij onder andere door het geven van duidelijkheid, persoonlijke aandacht en geborgenheid. En door het aanleren van normen en waarden en het leren van vaardigheden. Bij Open Door werken we vanuit een herkenbare structuur met vaste regels en gewoonten waar ruimte is voor individuele afspraken. Wij gaan uit van de kwaliteiten van het kind en kijken samen met de jongeren naar hun mogelijkheden.

Expertise
OpenDoor heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen en (jong) volwassenen met een beperking en/of achterstand. Het team van Open Door kenmerkt zich door enthousiaste medewerkers die hun talenten, vakmanschap en betrokkenheid inzetten om professionele en deskundige begeleiding te bieden. Wij richten ons op de totale leefomgeving van de kinderen.

 

  • Aanbod activiteiten

Om de resultaten te behalen worden activiteiten ingezet. De begeleidingsactiviteiten vinden grotendeels plaats op een met zorg uitgekozen locatie. OpenDoor heeft hier de beschikking over een grote ruimte en de nodige faciliteiten, zoals een professionele keuken en een groot terrein om buitenactiviteiten te organiseren. Op locatie wordt onder deskundige begeleiding gewerkt aan persoonlijke ontwikkelingsdoelen van de jongeren. Deze begeleiding kan zowel op individuele basis als in groepsverband worden aangeboden.

We onderscheiden vier hoofdgroepen met onderwerpen en bijbehorende thema’s:

  1. Activiteiten op het gebied van persoonlijk welzijn
  2. Activiteiten op het gebied van presteren naar vermogen
  3. Activiteiten op het gebied van groei in impact
  4. Activiteiten op het gebied van verbeterde relatie met justitie
  • Hoe aanmelden?Aanmelden van een jongere kan op de volgende manieren:
Aanmelden voor jongeren onder de 18 jaar  

Aanmelden voor jongeren boven de 18 jaar

 

Aanmelden voor mensen met een uitkering UWV.
Aanmelden gaat via een jeugdprofessional vanuit Centrum Jeugd en Gezin.

Scholen kunnen een jongere ook aanmelden via het Centrum Jeugd en Gezin.

Deze aanmeldingen gaan vanuit de gemeente via de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Deze aanmeldingen verlopen via het UWV (arbeidsstimulatie).

 

Contact met Open Door

Voor al uw vragen en aanmeldingen staan wij u graag te woord.

 

Bezoekadres                     Postadres                           Telefoonnummer           Mailadres
Wijkcentrum                        Luciadonk 22                       06-24595092                  mail@stichtingopendoor.nl
‘De Bergspil’                       4707 VJ Roosendaal
Tolbergcentrum 158                                                                                               Internetadres
4708 HK Roosendaal                                                                                             www.stichtingopendoor.nl

 

Wilt u alle uitgebreide informatie lezen over het aanbod van Stichting OpenDoor?
Dan kunt u hier meer lezen.