ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Mogelijk kunnen deze instellingen wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

   Stichting het R.C. Maagdenhuis

   De kernactiviteit van Het Maagdenhuis is maatschappelijke projecten te ondersteunen door een financiële bijdrage en/of door advies en begeleiding. Het gaat om projecten, die op initiatief van de doelgroep zijn ontstaan en direct ten goede komen aan de doelgroep.
   De primaire doelgroepen zijn jongeren en ouderen.

     Coöperatiefonds Rabobank Roosendaal-Woensdrecht

     Het Coöperatiefonds van Rabobank Roosendaal-Woensdrecht ondersteunt initiatieven ter verbetering van de (sociaal) economische, maatschappelijke en culturele omgeving. Bedragen uit het Coöperatiefonds komen ten goede aan specifieke projecten in de kernen Roosendaal, Wouw, Hoogerheide en Ossendrecht.