ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Mogelijk kunnen deze instellingen wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

   Stichting het R.C. Maagdenhuis

   De kernactiviteit van Het Maagdenhuis is maatschappelijke projecten te ondersteunen door een financiële bijdrage en/of door advies en begeleiding. Het gaat om projecten, die op initiatief van de doelgroep zijn ontstaan en direct ten goede komen aan de doelgroep.
   De primaire doelgroepen zijn jongeren en ouderen.

     Coöperatiefonds Rabobank Roosendaal-Woensdrecht

     Het Coöperatiefonds van Rabobank Roosendaal-Woensdrecht ondersteunt initiatieven ter verbetering van de (sociaal) economische, maatschappelijke en culturele omgeving. Bedragen uit het Coöperatiefonds komen ten goede aan specifieke projecten in de kernen Roosendaal, Wouw, Hoogerheide en Ossendrecht.

       Blik op Werk

       Als onafhankelijke kwaliteitsorganisatie wijst Blik op Werk u de weg naar gekeurde dienstverleners, bewezen methodieken en praktische kennis rond duurzame arbeidsparticipatie en inburgering. Het is hun missie om de kwaliteit van het dienstverleningsaanbod te bevorderen en te borgen.

       Sinds kwartaal 4 van 2017 beschikt Stichting OpenDoor over het Blik op Werk Keurmerk. In dit bericht leest u alles hierover.

         GAK Instituut

         Instituut Gak is een vermogensfonds dat subsidie verstrekt aan projecten op de terreinen sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland. Instituut Gak steunt uiteenlopende projecten op de terreinen sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland. Klein en groot, en binnen verschillende thema’s.

           Goede Doelen Ontbijt Netwerk

           Het GDO Netwerk bestaat uit een groep ondernemers uit West-Brabant die in een vertrouwelijke en vriendschappelijke sfeer zaken bespreken, reflecteren op uitdagingen en tenminste 1 keer per jaar actief bijdragen aan een goed doel. Business volgt dan “vanzelf”.Op hun website  is meer over het GDO netwerk te lezen.

           Stichting OpenDoor heeft in 2016 in samenwerking met en met behulp van een financiële bijdrage van het GDO Netwerk een Open Dag georganiseerd.
           Hier vindt u een verslag inclusief sfeerfoto’s.