De gesprekken tussen Stichting OpenDoor en SWV Brabantse Wal West-Brabant West over een arrangement Zorg Overeenkomst zijn in een verregaand stadium. De bedoeling is dat er een samenwerkingsverband georganiseerd wordt tussen scholen die onderwijs bieden en instanties die voorwaarden creëren om leerlingen onderwijs te kunnen laten volgen.

Betrokken partners zijn scholen in de regio Bergen op Zoom, Stichting OpenDoor, Dagtraining Centrum Spoorzoeker (DTC). De overlegvormen staan onder regie van de voorzitter van het Samenwerkingsverband.

Stichting OpenDoor moet hier een belangrijke positie gaan verwerven, wat een zeer positieve ontwikkeling is voor onze stichting en waaruit blijkt dat we een serieuze partner zijn in de regio.
Met deze samenwerking anticiperen we op de politieke ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen die gelden sinds 1-1-2018.

De begeleiding en ondersteuning die wij gaan bieden is drieledig:
1) we bieden individuele leerlingenbegeleiding op school
2) we bieden individuele begeleiding of in groepsverband buiten school, maar we werken wel
    toe naar een stapsgewijze terugkeer naar de school van herkomst.
3) we bieden trajectbegeleiding buiten school wanneer de veiligheid van de jongere en de omgeving in het geding is en/of het schoolsysteem wordt ontwricht. Er kan ook een signaalfunctie naar andere leerlingen uitgaan.

We kijken uit naar een succesvolle samenwerking waar we onze kennis en kunde van pedagogiek en onderwijs gaan inzetten om op die manier goede resultaten te bereiken.