Onze 24 vaste medewerkers werken graag voor Stichting OpenDoor en dat willen we graag zo houden in de toekomst. Onze professionals maken iedere dag het verschil voor de talenten die we begeleiden en daar zijn we graag zuinig op.

Stichting OpenDoor onderneemt tal van activiteiten om te investeren in ons personeelsbeleid en het behouden van collega’s. Dit doen we op diverse manieren:
-we verzorgen in- of extern cursusaanbod & trainingen
  (effectief persoonlijk leiderschap, omgaan met autisme, externaliserende gedragsproblematieken,
-high potentials kunnen scholing volgen (Hbo, Mbo, universitair)
-collega’s krijgen aan het einde van het jaar een bonus/beloning bij geleverde prestatie
-we organiseren teamdagen waar we met het team leuke dingen ondernemen
-we organiseren een kerstdiner
-we overleggen regelmatig en besteden dan aandacht aan professionalisering van de organisatie en
  collega’s

In het kader van de verdere professionalisering zal dit mogelijk op korte termijn gaan leiden tot een eigen personeelsadministratie. Dit zal gaan gebeuren conform cao Sociaal Domein.

Al met al zijn we een organisatie met weinig verloop en waar de collega’s iedere dag met plezier naar hun werk komen. Door nog verder te professionaliseren blijven we ook in de toekomst een excellente werkgever.