Wie wil dat nou niet? Jongeren leren een totaal nieuwe cultuur en godsdienst kennen in een omgeving waarbij mensen niet dezelfde kansen krijgen zoals wij gewend zijn in Nederland. Jongeren (van 12-18 jaar) die op exchange gaan worden vaak bestempeld als ‘risicojongeren’ met of zonder licht verstandelijke beperking. ‘Ex-Change’ staat voor afscheid nemen van het verleden (ex) en verandering (change) brengen in de huidige situatie. Ex-change is een project van Stichting OpenDoor. Lees hier alvast over dit prachtige project, op zeer korte termijn volgt aanvullende informatie en een reisverslag.

Stichting OpenDoor is van mening dat iedereen een plaats verdient in deze maatschappij én dat iedereen in het bezit is van een aantal talenten. Bij de één dient de ‘ruwe diamant’ meer opgepoetst te worden dan bij de ander. Stichting OpenDoor doet dat op een geheel eigen werkwijze. Dat is de reden waarom Stichting OpenDoor met Ex-change is begonnen. Jongeren gaan op een leerzame reis naar Tetouan in Marokko. En dat omvat meer dan alleen de reis op zich.

Voor Marokko als land is heel bewust gekozen. Marokko is een land waarin een totaal andere cultuur heerst dan in Nederland. Bovendien is er sprake van échte armoede in Marokko. Het verschil tussen (enorm) rijk en (enorm) arm ligt heel dicht bij elkaar. Krottenwijken liggen naast de rijkste villawijken. Om gedragsnuancering en prikkeling van emoties te bereiken is Marokko daarom bij uitstek geschikt. Elke fase van Ex-Change heeft een eigen doelstelling. In de voorbereiding staat kennismaking met de deelnemers onderling en met de begeleiding centraal. Daarnaast wordt een start gemaakt met de gedragsverandering. Tijdens de daadwerkelijke uitwisseling naar Marokko zal onder de constante aanwezigheid van professionele begeleiding ‘change worden bewerkstelligd op basis van de bovenstaande doelstellingen. Bovendien wordt per deelnemer individueel gekeken naar zijn/haar belangrijkste doelstelling.

Ex-Change bestaat uit 3 fases en elke fase heeft een aparte doelstelling:

Fase 1 bestaat uit een aantal voorbereidingsbijeenkomsten

Fase 2 is de reis naar Marokko.

Fase 3 is de nazorg

Doelstelling

Het doel van Ex-change is simpelweg ‘change’. Verandering in de situatie waarin de deelnemers zichzelf bevinden, staat voorop. Per deelnemer wordt individueel gekeken naar zijn of haar specifieke doelstelling. Vanzelfsprekend heeft Ex-change ook algemeen geldende doelen voor elke deelnemer die meegaat

  • – Change en nuancering van gedrag
  • – Inzicht krijgen in de gevolgen van het eigen gedrag
  • – Het prikkelen van emoties van de deelnemers
  • – Ontdekken van de grote verschillen tussen de westerse en de Afrikaanse cultuur (met als hoofditem dat we het in Nederland nog niet zo slecht hebben)

 

Onlangs is een aantal collega’s naar Marokko geweest om het programma van onze talenten uit te zetten en plannen. Binnenkort vertrekken de eerste talenten en hun begeleiders op Ex-change naar Marokko.
We houden iedereen op de hoogte via de website en social media. Wordt vervolgd….