Stichting het R.C. Maagdenhuis - Opendoor

Stichting het R.C. Maagdenhuis

De kernactiviteit van Het Maagdenhuis is maatschappelijke projecten te ondersteunen door een financiële bijdrage en/of door advies en begeleiding. Het gaat om projecten, die op initiatief van de doelgroep zijn ontstaan en direct ten goede komen aan de doelgroep.
De primaire doelgroepen zijn jongeren en ouderen.


      Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
      Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial