De stichting OpenDoor heeft sinds april 2013 een ANBIĀ erkenning. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.