In de laatste week van december hebben we van het instituut Gak bericht gekregen dat ze ons financieel gaan ondersteunen betreffende het project WA-jongers aan het werk.

Het project richt zich met name op:

  • Risicojongeren in de leeftijd van 16 t/m 27 jaar in hoofdzakelijk West – Brabant;
  • Jongeren in de leeftijd van 16 t/m 27 jaar met een matige of lichtverstandelijke beperking in hoofdzakelijk West en Midden Brabant.

 

Deze jongeren hebben behoefte aan personen die nog geloof hebben in hun talenten. Vanuit de mogelijkheden van de jongeren probeert OpenDoor hen vervolgens te verleiden tot het zetten van stappen die zij voorheen niet konden maken.

 

Aangezien OpenDoor bij de uitvoering van haar activiteiten rekening houdt met alle aspecten die van invloed zijn op de leefsituatie van de jongeren, richt zij daarnaast ook op:

  • De ouders van de betreffende jongere;
  • Instanties op onder andere het gebied van werk, scholing, hulpverlening, justitie, etc.

 

Voor OpenDoor is de gezinssituatie het vertrekpunt voor het begeleidingstraject. Er wordt uitgegaan van individuele begeleiding of individueel gerichte begeleiding in kleine groepen.

 

Dit projectplan richt zich specifiek op Wajongers. In 2015 beoogt OpenDoor 12 Wajongers aan het werk te krijgen.