Kan OpenDoor jou misschien helpen?

Misschien heb je soms het gevoel dat alles tegen zit. Je ouders begrijpen je niet en je hebt ruzie met hen. Op school, stage of jouw werk gaat het ook niet zo goed, je chillt liever met vrienden of blijft het liefst alleen op je kamer.In het kort samengevat: je zit even niet zo lekker in je vel of je voelt je alleen. Vaak lukt het je om hier zelf weer bovenop te komen, af en toe met hulp van je ouders, vrienden, school of andere mensen. Maar nu lukt dat gewoon niet. In die gevallen zijn wij er om jou te helpen.


Hulp bij het oplossen van je problemen

Eigenlijk kun je met alle problemen rondom opgroeien bij ons terecht, we geven je wat voorbeelden:

*Je hebt thuis problemen, bijvoorbeeld omdat je ouders ruzie hebben, een echtscheiding, werkloosheid ouder(s), huiselijk geweld of je bent dakloos
*Je hebt moeite met jezelf goed gedragen,waardoor je in de problemen raakt
*Je hebt te maken met een drugs- en/of alcoholprobleem
*Je vindt leren op school moeilijk
*Je voelt je niet veilig
*Je hebt een jeugdtrauma ( je bent mishandeld of seksueel misbruikt of je hebt één van je ouders of beiden verloren)
*Het gaat niet zo goed op school
*Het lukt je niet goed om vrienden te maken of te behouden
*Je gaat niet meer naar school, en hebt geen werk of geen dagbesteding
*Je hebt geldproblemen
*Je wilt graag op jezelf wonen, maar dit lukt je niet zo goed zonder hulp
*Je bent in aanraking gekomen met de politie of dit dreigt te gaan gebeuren
*Je hebt een probleem omdat je je anders voelt dan anderen, bijvoorbeeld door een ander geloof, andere opvoeding of andere manier van denken

 

Wat kan OpenDoor voor jou betekenen?

Het kan zijn dat je vanwege angst al een tijdje thuis zit en de schoolgang weer gaat oppakken, dat je je plek niet kunt vinden binnen een grote school voor voortgezet onderwijs of dat gedragsproblemen ervoor zorgen dat het niet gaat zoals je zou willen. Bij OpenDoor kijken we naar hoe je omgaat met docenten en klasgenoten, hoe je omgaat met schoolwerk en of je wel op het juiste niveau functioneert. Samen met de docenten en jou maken we een plan  met doelen waar je voor een bepaalde periode aan gaat werken.

Wij willen jou graag helpen door jouw geluk en toekomstmogelijkheden te vergroten. Veel jongeren bij OpenDoor hebben problemen thuis, op school of op hun werk.  Als deze problemen niet worden opgelost kan de situatie echt erg worden en dat willen we voorkomen. Wij willen er samen met jou voor zorgen dat je jezelf beter kunt redden. Thuis, op school of op jouw werk.
Bij OpenDoor hebben we eigen docenten in dienst, maar ook werken we samen met docenten van andere scholen. Zeker als je nog op een school zit is contact met jouw docenten erg belangrijk, in die gevallen blijf je gebruik maken van je eigen lesmateriaal en andere schoolzaken.

 

Welke activiteiten hebben we allemaal bij OpenDoor?

Om samen met jou goede resultaten te behalen hebben we heel veel activiteiten, sommige activiteiten zullen heel goed passen bij jouw ideeën, mogelijkheden en interesses. Andere activiteiten veel minder of zelfs helemaal niet. Hieronder zie je wat we allemaal kunnen aanbieden bij OpenDoor; sommige activiteiten doe je alleen, andere activiteiten in een groep.

We delen onze activiteiten op in 4 soorten:

1- Onderwijsactiviteiten of die daarmee te maken hebben
2- Activiteiten die te maken hebben met werken
3- Activiteiten die ervoor zorgen dat je nog beter voor jezelf kunt zorgen
4- Activiteiten op het gebied van presteren naar vermogen ( wat kan je, wat ken je, wat wil je?)

 

Hoe meld je je aan?

Ben je jonger dan 18 jaar en wil je hulp van ons? Dan heb je een verwijzing nodig via je huisarts of het Centrum van Jeugd en Gezin. School kan jou daar eventueel bij helpen.
Als je 18 jaar of ouder bent, dan gaat de aanmelding via jouw school, de gemeente waar je staat ingeschreven of andere hulpverlenende organisaties, zoals het UWV.
Samen bekijken we met jou of we je kunnen helpen. In veel gevallen is dat zo, maar soms moeten we jongeren ook doorverwijzen naar een andere instantie, omdat wij niet kunnen helpen.


Aanmelden voor jongeren
onder de 18 jaar
 


Aanmelden voor jongeren boven de 18 jaar

 

 

Aanmelden voor mensen met een uitkering UWV

Aanmelden gaat via je huisarts en/of een jeugdprofessional vanuit Centrum Jeugd en Gezin.

Jouw school, jouw leraar of jouw leerplichtambtenaar kan jou ook aanmelden via het Centrum Jeugd en Gezin.

Deze aanmeldingen gaan vanuit de gemeente via de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning)Aanmelden kan via de WMO.

Aanmelden kan via samenwerkingsverbanden, zoals Juzt, Amarant, SDW, Humanitas, je werk, WMO, samenwerkende gemeenten.

Deze aanmeldingen verlopen via het UWV (arbeidsstimulatie).


Neem gerust contact met ons op

Weet je niet precies wie je moet inschakelen? Wij helpen je op weg! En natuurlijk is alles wat je tegen ons zegt vertrouwelijk. Je kunt altijd met ons bellen of mailen. Open Door helpt je graag.
Ons telefoonnummer is 06-24595092. Je kunt ons ook mailen: mail@stichtingopendoor.nl

 

Stichting OpenDoor

Bezoekadres:
Wijkcentrum
‘De Bergspil’
Tolbergcentrum 158
4708 HK Roosendaal
Postadres:
Luciadonk 22
4707 VJ Roosendaal
Telefoonnummers:
06-24595092  Cees den Ridder
06-13677078  Lotte Twaalfhoven
06-34973862  Mounir el Fahmi
Mailadres:
mail@stichtingopendoor.nl
Internetadres
www.stichtingopendoor.nl