ANBI erkenning

De stichting OpenDoor heeft sinds april 2013 een ANBIĀ erkenning. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.