WTZI certificering

December 2013 hebben we een WTZI certificering en daardoor hebben we een betere positie voor de jeugdreclassering. Met deze certificering kunnen we aan spraak maken op niet-gecontracteerde zorg zonder tussenkomst van een zorgverzekeraar.