Samenwerking ISK

Momenteel vindt er een nauwe samenwerking plaats met het ISK, gemeente Bergen op Zoom, Samenwerkingsverband Brabantse Wal en Stichting OpenDoor. Twee pedagogisch medewerkers met een gematcht culturele achtergrond begeleiden en ondersteunen de leerlingen van het ISK op verschillende gebieden, denkende aan: Nederlandse cultuur Nederlandse taal Groepsdynamica Sporten Gedrag Gezinssituaties School Administratie Vanuit de Gemeente Bergen…