Health Club Kickfit en Sichting OpenDoor zijn een gouden 1-2!

Health Club KickFit in Breda is een vaste samenwerkingspartner van OpenDoor.┬áHealth Club Kickfit is meer dan een sportclub. Naast het aanbieden van reguliere trainingen (o.a. groepstraining, personal training en workshops) richt Kickfit zich op het coachen/begeleiden van jongeren. Sport wordt hierbij ingezet om te werken aan houdings- en gedragsverandering. Daarnaast kunnen de jongeren begeleid worden…