Informatie voor professionals

Ambulant voor professionals

Ambulante begeleiding is de grootste pijler binnen Stichting OpenDoor. Op het moment van schrijven begeleiden wij zo’n 270 jongeren en Wmo’ers. De eerste zes weken zijn daarin van essentieel belang: we maken verbinding door de talenten positief te benaderen.

Verwijzingen

Meestal komen de verwijzingen vanuit de gemeente, het Centrum voor Jeugd en Gezin. Soms vanuit de reclassering, leerplichtambtenaren, huisartsen of de zorgcoördinator van school. We leveren zelf geen specialistische jeugdzorg, maar voorkomen juist dat talenten daarin komen.

 

 

We beginnen met een laagdrempelig kennismakingsgesprek met het talent. Wie ben je nu eigenlijk? Knap dat je hier zit! Wat gaat er momenteel al goed in je leven? We beginnen bewust niet over diagnoses of protocollen. We zijn benieuwd waar het talent tegenaan loopt, waar hij of zij hulp bij kan gebruiken. We krijgen vaak al wel een hulpvraag vanuit de verwijzer, maar die blijkt negen van de tien keer veel te oppervlakkig.
 

Match met begeleider

Vervolgens kijken wij: welke begeleider past bij dit talent? Wij weten van al onze begeleiders wat hun krachten zijn, hoe hun karakters in elkaar zitten en wat ze leuk vinden. Het voordeel is dat ze diverse achtergronden hebben. Van oud-rappers tot voormalig profvoetballers, van cultuurfanaten tot vechtsporters, van gevlucht uit het Midden-Oosten tot geboren en getogen in Nederland. Van man tot vrouw en van twintigers tot veertigers. En samen spreken we verschillende talen: naast Nederlands onder meer Arabisch, Turks en Engels. Daardoor vinden we een match voor ieder talent.
 
De eerste zes weken zijn het belangrijkst in onze ambulante begeleiding. Daarin winnen we het vertrouwen. Een positieve benadering is van groot belang. Je wilt iemand aan je binden, dat doe je door er op een positieve manier te zijn. We onderzoeken wat het talent leuk vindt. Is dat boksen? Dan nemen we hem of haar mee naar onze partner Kickfit in Breda. Houdt het talent van paardrijden? Mooi, we hebben namelijk paarden tot onze beschikking!
 

 

Breed beeld scheppen

We werken systemisch, hebben systeemtherapeuten in dienst, en vanuit een integrale benadering. We geloven bij OpenDoor heel erg dat een probleem niet in één leefgebied op te lossen is. Iemand kan het op school namelijk uitmuntend doen, terwijl het thuis een totale chaos is. Hoe kan dat dan? Wat doet school goed, waardoor hij zich daar comfortabel voelt? We gaan in gesprek met de sleutelfiguren: de ouders, de mentor, de voetbaltrainer en kijken mee op straat, als iemand daar veel rondhangt.
 
We halen het talent ook altijd op en brengen hem of haar thuis. Daardoor krijg je namelijk heel veel informatie over het huishouden. Je krijgt door deze aanpak een veel breder beeld dan je bij de aanmelding had. Na zes weken checken we: kloppen de doelen nog? Dat bespreken we dan met jou als verwijzer.
 

Samenwerking verwijzers

Vervolgens rollen we in samenspraak een programma uit, op basis van de gestelde doelen. Dat is echt maatwerk. Wil iemand terug naar school of is dat geen optie? We hebben goede relaties en korte lijnen met contactpersonen van verschillende gemeenten opgebouwd. Dat is fijn, want een flexibele aanpak is voor ons belangrijk. Zoals wij uren teruggeven die we niet gebruiken, willen we ook in kunnen zetten wat nodig is.
 
We hebben bedrijven in ons netwerk, die jongeren zonder diploma kunnen opleiden. Daarnaast werken we samen met bijvoorbeeld het Opleidingscentrum West-Brabant, waar talenten zonder diploma terechtkunnen. Wij hebben zelf ten slotte nog verschillende dagbestedingsgroepen, bijvoorbeeld gekoppeld aan de terugkeer naar onderwijs of de voorbereiding op werk.
 

 
We zetten tijdens de begeleiding verschillende trainingen in: van agressieregulatie tot jezelf presenteren en het opstellen van je cv. We leren de talenten afspraken na te komen, betere keuzes te maken in bepaalde situaties en met autoriteit om te gaan.
 

Afronding

De begeleiding is voorbij als wij denken dat de doelen zijn gehaald. Dat kan zijn als iemand terug in het onderwijs is of een arbeidsplek heeft. Het belangrijkste is dat het talent zelfredzaam is geworden. We zorgen voor de juiste nazorg en ronden het traject daarna af.