Systemisch werken

Systemisch werken

Systemisch werken betekent dat wij verder kijken dan naar het talent alleen. We, onze trajectbegeleiders, systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkers, nemen iedereen die een belangrijke rol speelt in het leven van onze jongeren mee in de behandeling. Wij zien onze talenten niet als probleemjongeren, omdat zij vaak daadwerkelijk niet het probleem zijn.

Wij kijken verder

Stel, we krijgen een aanmelding van een talent. Een jongen die niet meer naar school gaat. En als hij daar wel is, houdt hij het niet lang vol. Dan kun je hem zien als probleem. Maar vaak schuilt daar iets anders achter. Daarom kijken wij verder.
 
Want stel nou dat die jongen thuis een alcoholverslaafde vader heeft zitten. En als die vader gedronken heeft, dan wordt hij heel boos op zijn vrouw. Dat loopt soms zelfs zo uit de hand, dat hij haar fysiek mishandelt. Die jongen gaat niet naar school, omdat hij bang is dat zijn moeder dan klappen krijgt.
 
De jongen wordt bij ons aangemeld, omdat hij niet naar school gaat. Maar als je systemisch kijkt, zie je dat het probleem heel ergens anders ligt.
 

De aanpak

Het is voor zo’n jongen niet altijd makkelijk om aan te geven wat er thuis écht speelt. Uit angst voor zijn vader bijvoorbeeld. Of uit schaamte of loyaliteitsgevoelens. Datzelfde geldt voor ouders. Je moet van iedereen het vertrouwen winnen. Daar zijn onze trajectbegeleiders een kei in.
 
Zij komen vanaf dag één bij de talenten over de vloer. Ze hebben contacten met school, met andere familieleden, de voetbalclub of tennisvereniging. Zo kunnen wij een zo breed mogelijk beeld vormen en een complete systemische aanpak inzetten.
 
De systeemtherapeuten zijn vervolgens aan zet. Ze maken een plan en starten de behandeling. Zij spreken soms eerst met individuele leden van het systeem, om de vertrouwensband te versterken. Daarnaast is het in een individuele setting voor veel mensen makkelijker om zich bloot te geven. Daarna brengen we hen samen.
 
We maken bijvoorbeeld gebruik van levenslijnen en een genogram, om inzichtelijk te krijgen waarom patronen van generatie op generatie worden doorgegeven. We kijken welke patronen een rol spelen in het systeem. Die halen we naar voren, we laten zien dat ze niet helpend zijn. En waarom dat zo is. Dat helpt om mensen elkaar te laten begrijpen. En als je iets begrijpt, zul je sneller inzien dat er iets moet veranderen.
 

Het andere perspectief

Als je door hebt wat er thuis speelt, ga je een ander perspectief zien en krijg je heel andere inzichten. Je moet het hoe dan ook samen aanpakken, om écht tot een oplossing te komen.
 
Een oplossing die ieder talent verdient.