Nieuws

Stichtingen OpenDoor, Twist, Groei Jeugdhulp en ’t Huisje slaan de handen ineen

Een unieke samenwerking in de zorg: Stichting OpenDoor, Stichting Twist, Stichting Groei Jeugdhulp en 't Huisje bundelen de krachten. Door van elkaars expertise te profiteren, kunnen zij hun cliënten, door OpenDoor steevast talenten genoemd, nog beter helpen. Daarnaast lanceren ze een pilot tegen de harde knip tussen de Jeugdwet en Wmo.

De vier partijen zijn allemaal onderaannemer van Stichting inzet voor Zorg, dat samenwerkingen zoals deze aanmoedigt. “Ons uitgangspunt is dat onze onderaannemers geen wachtlijst hoeven te hebben, tenzij het wenswachtenden zijn: cliënten die heel bewust kiezen voor een bepaalde onderaannemer. In een samenwerking als deze, kunnen organisaties elkaar helpen. Wellicht zit de ene vol en heeft de andere nog wel ruimte”, vertelt Martijntje van Diesen, oprichter van Stichting inzet voor Zorg.
 
De kracht van deze samenwerking zit onder meer in de versterkende expertises. Stichting Twist is specialist in de begeleiding, ondersteuning en opvang van voornamelijk jongeren boven de 18 jaar. Stichting OpenDoor is sterk in de begeleiding van jongeren met name onder de 18 jaar. Groei Jeugdhulp heeft diagnostiek- en behandelexpertise in huis, met specialismes als gezinsopnames en scheidingsproblematiek. ’t Huisje is een woonvoorziening voor minderjarigen die niet meer veilig thuis kunnen wonen. Zij krijgen daar ook pedagogische ondersteuning.
 

Talent op 1

Directeur Mounir El Fahmi van Stichting OpenDoor is kartrekker van de samenwerking. “Wij vinden het belangrijk om samen te werken met partijen die dezelfde visie hebben als wij. De talenten staat bij ons op 1. Wij willen geen eilandjes zijn, maar onze talenten juist van elkaars expertise laten profiteren.”
 
Zo kan een jongere die bij OpenDoor begeleid wordt, met het hele gezin voor een intensieve, kortdurende opname terecht bij Groei Jeugdhulp. “Tijdens een gezinsopname wordt heel snel duidelijk waar de knelpunten liggen. Daarnaast zijn wij goed in diagnostiek. OpenDoor werkt tevens preventief en ook daar kunnen we elkaar versterken, met als doel om jongeren in de maatschappij te houden”, vertellen bestuurders Erik de Graaff en Wendy Brok van Groei Jeugdhulp. “In het zorglandschap worden cliënten nog weleens van het kastje naar de muur gestuurd. Ze gaan van hulpverleningsinstantie A naar B, waarbij ze steeds weer op een wachtlijst moeten aansluiten en opnieuw een papierwinkel moeten invullen. Dankzij deze samenwerking is dat niet nodig. Een cliënt hoeft niet eens te merken dat we verschillende organisaties zijn.”
 
Ook ’t Huisje ziet de kracht in van het snelle schakelen. “Stel dat OpenDoor een jongere begeleidt die vastloopt in zijn thuissituatie. Die kan misschien wel sneller vooruit door tijdelijk in onze voorziening te wonen. Groei Jeugdhulp kan ondertussen met bijvoorbeeld een gezinsopname aan de slag om ook de thuissituatie te verbeteren. Als die jongere 18 wordt, kan Twist hem bijstaan en een uitstroomperspectief bieden”, vertelt Aimen Hadjaissa van ’t Huisje. “Deze vier partijen spreken dezelfde taal, zijn van elkaar op de hoogte en hebben dezelfde filosofie. Die eenduidigheid is voor de jongeren belangrijk. Daarnaast is het fijn om snel met elkaar te kunnen schakelen.”
 

Van 18- naar 18+

Hadjaissa stipte al een extra voordeel aan van de samenwerking: het verzachten van de overgang van Jeugdwet naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In het leven van jongeren verandert heel veel als zij 18 worden. Ze kunnen geen gebruik meer maken van de Jeugdwet. In de Wmo moeten jongeren veel zelf regelen, terwijl ze daar niet altijd toe in staat zijn. Daardoor kan iemand zelfs dakloos worden.
 
Stichting Twist begeleidt jongeren vanaf 18 jaar en kent de weg goed in de Wmo. El Fahmi van OpenDoor: “Het knelpunt is dat Twist pas vanaf 18 jaar geld krijgt en wij tot 18 jaar. Daarvoor moeten we als stichtingen zelf investeren. Wij gaan dat in deze samenwerking doen. We betrekken Twist al bij het traject als een talent 17,5 jaar oud is.”
 
Lees onder de afbeelding over een bijzondere pilot.
 

 

Pilot

Bestuurder Inge Ossenblok van Stichting Twist: “Als we vanaf 17,5 jaar al betrokken zijn, kunnen we jongeren vooraf al heel goed voorbereiden op het leven na hun 18de. Wat komt dan op je af? We bouwen een relatie met de jongeren op. Dat is belangrijk. Veel jongeren vonden de jeugdhulpverlening niet altijd leuk. Die denken nog te vaak op hun 18de: ‘Ik ben nu vrij en ga het zelf doen.’ Dan komen ze een jaar later bij ons terug, met een heleboel schulden en trauma’s. Een warme overdracht kan dit voorkomen.”
 
De partijen hopen dat de overheid het resultaat van de warme overdracht opmerkt en daarin wil investeren. “18+ en 18- zijn nu echt twee werelden. Als je als organisatie puur vanuit een financiële prikkelt werkt, dan zet je deze stap niet. Dan is het onmogelijk om deze twee werelden aan elkaar te koppelen. Wij zijn bereid een budget te reserveren om vanaf 17,5 jaar al betrokken te zijn. Zoals OpenDoor dat doet voor het eerste half jaar nadat een jongere 18 is geworden.”
 
Zij ziet een goede klik met OpenDoor, maar ook met ’t Huisje en Groei Jeugdhulp. “We willen allemaal extra inspanningen verrichten voor jongeren. Je hebt genoeg instellingen die denken: de indicatie stopt, we trekken de stekker eruit en je staat op straat. Zo werken wij niet.”