Op deze pagina publiceert Stichting OpenDoor haar balansen.

Balans 2016

Balans 2017 (voorlopig)